Miasto Ł (2020)

Miasto Na ka de niedzielne nabo e stwo T zabiera ze sob gumowego prosiaczka Przed laty ukrad go kole ance z pracy Kobieta wkr tce znikn a z jego ycia ale on zrozumia e okrad samego Boga Teraz ma nadziej
 • Title: Miasto Ł
 • Author: Tomasz Piątek
 • ISBN: 9788377476291
 • Page: 429
 • Format: Hardcover
 • Na ka de niedzielne nabo e stwo T zabiera ze sob gumowego prosiaczka Przed laty ukrad go kole ance z pracy Kobieta wkr tce znikn a z jego ycia, ale on zrozumia , e okrad samego Boga Teraz ma nadziej , e pewnego dnia uda mu si naprawi sw j b d i zwr ci zabawk T mieszka on H i przybranym synem M w zrujnowanej kamienicy, a kradzie gumowej zabawki nieNa ka de niedzielne nabo e stwo T zabiera ze sob gumowego prosiaczka Przed laty ukrad go kole ance z pracy Kobieta wkr tce znikn a z jego ycia, ale on zrozumia , e okrad samego Boga Teraz ma nadziej , e pewnego dnia uda mu si naprawi sw j b d i zwr ci zabawk T mieszka on H i przybranym synem M w zrujnowanej kamienicy, a kradzie gumowej zabawki nie jest jedynym b dem, kt ry obci a jego sumienie Alkoholik i narkoman, cz owiek, kt ry przez wiele lat niszczy ycie najbli szych, T pr buje zrzuci z siebie baga uzale nienia i okrucie stwa Tymczasem w kamienicy nadchodz wielkie zmiany Budynek zosta obj ty programem rewitalizacji i kolejni mieszka cy zmuszani s do wyprowadzki T wraz z rodzin zostaje w pustoszej cym domu z pytaniami, na kt re musi znale odpowied By mo e odkryje, e ani w domu, ani w yciu nie jest sam Wyginaj c s owa, dr cz c polsk frazeologi i sk adni , autor Miasta stara si przedrze przez fa sz j zyka i rzeczywisto ci Chce zrozumie , co naprawd kryj si za inicja ami , T, H i M I co tak naprawd je czy.
  • [AZW] ☆ Miasto Ł | By ☆ Tomasz Piątek
   429 Tomasz Piątek
  • thumbnail Title: [AZW] ☆ Miasto Ł | By ☆ Tomasz Piątek
   Posted by:Tomasz Piątek
   Published :2020-03-20T03:30:36+00:00

  One Reply to “Miasto Ł”

  1. Surowe rozliczenie si Pi tka z odzi Jedno po przeczytaniu tej ksi ki jest dla mnie pewne Tomasz P nie polubi miasta Nawet zmiany , teoretycznie na lepsze, okazuj si w jego oczach by tylko przygotowaniem terenu pod nadej cie wietlistych wykszta conych, dobrze zarabiaj cych, konsument w Autor roni w tych opisach i cie krokodyle zy, bo sam zalicza si do wietlistych , a mo e raczej do p wietlistych , poniewa robi zakupy r wnie poza sieci Alma maj c by sklepow enklaw dla os b dobrze usytuowanych sic [...]

  2. Wed ug mnie ksi ce brakuje spoiwa cz cego przypadkowe historyjki Infantylizm postaci i j zyka jest czym , co si oczywi cie zdarza i to nierzadko w yciu, ale nie jest to co , o czym chcia abym czyta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *