Zoraki Koca Şahane Gelin 2 (2020)

Zoraki Koca ahane Gelin __O iflah olmaz derecede kaba surats z bir adamd __Di eri ise hayat dolu inat g zelli inin fark nda olan bir gen k zd __O k z n neden kendisiyle u ra t n bir t rl anlayam yordu __Di eri ise basi
 • Title: Zoraki Koca Şahane Gelin 2
 • Author: Fatih Murat Arsal
 • ISBN: -
 • Page: 178
 • Format: ebook
 • __O, iflah olmaz derecede kaba, surats z bir adamd __Di eri ise hayat dolu, inat , g zelli inin fark nda olan bir gen k zd __O, k z n neden kendisiyle u ra t n bir t rl anlayam yordu.__Di eri ise basit bir korumay akl ndan karamaman n a k nl n ya yordu __En b y k a k nl ise evlenmeye zorland klar nda ya ayacaklard.__Zoraki Koca ahane Gelin kitab __O, iflah olmaz derecede kaba, surats z bir adamd __Di eri ise hayat dolu, inat , g zelli inin fark nda olan bir gen k zd __O, k z n neden kendisiyle u ra t n bir t rl anlayam yordu.__Di eri ise basit bir korumay akl ndan karamaman n a k nl n ya yordu __En b y k a k nl ise evlenmeye zorland klar nda ya ayacaklard.__Zoraki Koca ahane Gelin kitab n n kahraman Osman n kay p karde i Kara ve onu iyi bir koca yapmaya karar vermi g zel Tu e nina ka yolculuklar n n hikayesi
  • [MOBI] ✓ Zoraki Koca Şahane Gelin 2 | By ☆ Fatih Murat Arsal
   178 Fatih Murat Arsal
  • thumbnail Title: [MOBI] ✓ Zoraki Koca Şahane Gelin 2 | By ☆ Fatih Murat Arsal
   Posted by:Fatih Murat Arsal
   Published :2020-09-18T19:11:44+00:00

  One Reply to “Zoraki Koca Şahane Gelin 2”

  1. Asl nda kitapla ilgili be enmedi im k k ama o kadar g ze batan detaylar vard ki Hangisinden ba lasam bilemiyorum Her eyden nce s k s k kad nca z adamca z denmesinden g na geldi Ciddi anlamda Ve ayn ekilde karakterlerden hep gen kad n gen adam diye bahsedilmesi beni rahats z eden ba ka bir noktayd Bir de karakterlerin m kemmel olmas var tabii ki kad n karakterin ok ama ok g zel oldu u o kadar ok vurguland ki s ylenmedi i zaman garip gelmeye ba layacakt art k Adamlar nda hepsi yak kl K z n babas R [...]

  2. lk kitapta abisini bo mak isterken bunda Karahan ok sevdim ama bu sefer de Tu e ye bir t rl s namad m.Ara ara inatla malar ho uma gitmese de bilemiyorum bu kitap beni biraz bayd.

  3. Kesinlikle serinin bir nceki kitabi cok cok daha iyidi Bu kitap biraz gereksiz uzundu Ama yine de okuttu yani Okunmayacak bir vasatlik yok

  4. illekitap 2014Bir FMArsal klasi i daha bitti Zoraki Koca Serisinin ikinci kitab olan Yemin de Karahan ile Tu e nin a klar n okuduk tiraf ediyorum daha Osman da sinirden k p rd m diyordum ama yan lm m Karahan da ok daha fenayd durum 600 sayfal k ansiklopedi gibi kal n kitap bir T rk yazardan asla kamaz muhtemelen hep ayn eyleri tekrarlam durmu tur diye d nebilirsiniz ve bende size keyif olarak s yl yorum ki yan l yorsunuz Evet olduk a kal n ve evet bir T rk yazar ama her sat r ndan keyif alarak o [...]

  5. Kitab n yorumu 1 m a a da Ondan nce fmarsal analizi i in asdfhjkl view spoiler kad n karakter ok g zel, ok gen , baya baya gen tirler 16 ile 25 ya aras ndad rlar hi bir cinsel tecr beleri yoktur, o u bakiredir ya da bir kerecik bir eyler ya am lard r lakin ilk n sevi melerinde y zy l n fahi esi gibidirler ama namusa ve utanga l da bok s rmezler istisnas z farkl konularda zor durumdad rlar hep zeki, fena ama masum, zor ama itaatkard rlar hep i sel bir asillikleri vard rkek karakterler ok yak kl , [...]

  6. Zoraki Koca ahane Gelin 2 Zoraki Koca Fatih Murat ArsalTu e hikayesini okumu tum ama yine tekrar ettim Kara ah kara tam bir lg n bana g re olduk a hareketli bir romand Koruma oldu una inanmam t m ilk okudu uma yan lmad m tabi Tu e ise tam benlik manyak bir k z b yle ters k lar severim tiz damara basmayi severim onun gibiNeyse hikayesi iyiydi yine Yazar kendini okutturuyor dedi im gibi

  7. Tu e ve korumas yak kl sempatik kasl ve ismi gibi tuhaf olan Karahan n hikayesi Kitap sadece a k bar nd rm yor Koruma olan Karahan n gizemli ge mi ine uzanan bir hik ye Aksiyon, a k, kavga, d v , heyecan,g zya lar , masum duygular ve cinayetler bar nd r r konusundaSevenlerin kavu mas sand n z kadar kolay olmaz Kavu abilecekler mi diye sorarsan z oras bende size soru i areti Kalbi ve gururu k r lan Tu e yle bir yemin eder ki ne olursa olsun asla ama asla Karahan ile evlenmeyece ne yemin eder nat [...]

  8. Klasik bir FMArsal kitab yd Bu adamda eytan t y var kesin Yani her kitab neredeyse a a yukar ayn senaryo ama adam ger ektende okutuyor kendini b y k bir ilgiyle Yine gereksiz yere uzat ld n d n yorum Ve bu yazar n bence en b y k eksisi s rekli ama s rekli tekrara d mesi lk defa kitab n sat n ald m Bundan sonra sat n alma konusunda ok karars z olaca m biliyorum en az ndan yeni bir hikaye ile gelmezse yazar Tamam diyaloglardan keyif al yorsunuz ama yine de daha nceki kitab n n yorumunda da dedi im [...]

  9. ahane Gelin ve Seni Sevmek stemedim kadar sevemedim Tamam s r kledi, kendini okurturttu ama pek etkisi alt na alamad 2y ld z vermeye g nl m raz olmad ama Seni sevmek istemedim e de 3 y ld z vermi tim uan ona haks zl k yapm m gibi geliyor.

  10. bu kitapta da gene ayn ama bu sefer adam zengin oldu unu sakl yor D kurgu di er kitaplarla ayn olsa da severek okudu um bir kitap birde hep kitaplarda k zlar neden b yle salak a davran yor anlam de ilim D

  11. Yazarin kitaplarinda konular hemen hemen ayni Coook uzun, 30larinin basinda, zengin erkekler ve bir turlu asklarini soylemedikleri 20lerin basinda guzel kadinlar Ama gene de kitabi okumaya baslayinca cok kisa surede, sikmadan yazar kendini okutuyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *