Beni Bırakma (2020)

Beni B rakma __D nya g zeli bir manken ile eski bir mahkumun ne i i olur __Kader onlar sinsi yollarla kar la t r nca beraberlikleri ka n lmaz oldu __Ge mi i gizemli bir adamla insanlara g vensiz bir kad n __Birli
 • Title: Beni Bırakma
 • Author: Fatih Murat Arsal
 • ISBN: -
 • Page: 331
 • Format: ebook
 • __D nya g zeli bir manken ile eski bir mahkumun ne i i olur __Kader onlar sinsi yollarla kar la t r nca, beraberlikleri ka n lmaz oldu __Ge mi i gizemli bir adamla insanlara g vensiz bir kad n __Birliktelikleri tamamen rastlant sal da olsa, ayr l k onlar i in kesin de olsa, bir g onlar bir arada tutmaya kararl yd __Kalbi bir ba kas i in atan Gamze, arad g __D nya g zeli bir manken ile eski bir mahkumun ne i i olur __Kader onlar sinsi yollarla kar la t r nca, beraberlikleri ka n lmaz oldu __Ge mi i gizemli bir adamla insanlara g vensiz bir kad n __Birliktelikleri tamamen rastlant sal da olsa, ayr l k onlar i in kesin de olsa, bir g onlar bir arada tutmaya kararl yd __Kalbi bir ba kas i in atan Gamze, arad g ven ve sevginin mavi g zl bir serseride olaca n nereden bilecekti __Kalbindeki ve bedenindeki her zerrenin ona ihtiya duydu unu anlayamad __Ta ki onu kaybedece i ana kadar Ta ki adam onu b rak ncaya kadar __Ve arkas ndan ba ramad bile __Ke ke ona seslenebilseydi Ve ke ke ona diyebilseydi Beni b rakma
  • [EPUB] ↠ Unlimited ↠ Beni Bırakma : by Fatih Murat Arsal ↠
   331 Fatih Murat Arsal
  • thumbnail Title: [EPUB] ↠ Unlimited ↠ Beni Bırakma : by Fatih Murat Arsal ↠
   Posted by:Fatih Murat Arsal
   Published :2020-09-05T18:56:08+00:00

  One Reply to “Beni Bırakma”

  1. sadece takas listesine koymadan nce g z gezdirdim diyelim okudum dersem yalan s ylemi olurum nk 300 sayfal k hikaye 720 sayfa bas l nca okunmuyor.c mle c mle paragraf paragraf atlayarak g z gezdiriyorsunuz.en az ndan bende durum buydu.

  2. Kitab n yorumu 1 m a a da Ondan nce fmarsal analizi i in asdfhjkl view spoiler kad n karakter ok g zel, ok gen , baya baya gen tirler 16 ile 25 ya aras ndad rlar hi bir cinsel tecr beleri yoktur, o u bakiredir ya da bir kerecik bir eyler ya am lard r lakin ilk n sevi melerinde y zy l n fahi esi gibidirler ama namusa ve utanga l da bok s rmezler istisnas z farkl konularda zor durumdad rlar hep zeki, fena ama masum, zor ama itaatkard rlar hep i sel bir asillikleri vard rkek karakterler ok yak kl , [...]

  3. Oncelikle belirtmek isterim ki serinin di er 3 kitab n blogumda topluca yorumlayaca m Ak n 30 ya nda g revden at lm bir subay Meslek hayat nda 2 sivili ld rd i in 1.5 y l hapis yat yor Hapisten kt g n sevgilisini ziyarete gelmi olan Gamze ile tan yor.Gamze d nyaca nl bir manken ve 4 g n boyunca Ak n ile yolculuk yap yor Bu yolculuk ikisinin de hayat ak n de i tiriyor.Bu kitapta ya uyumu di erlerine g re daha iyiydi Dizi izler gibi okudum sadece s rekli olarak karakterin bir zelli inin her seferi [...]

  4. yazar tan d m kitap iyiki g rm m bu kitab y l 2014 ve evet ben anca okuyabildim sorun araya bir adet ygs ve lys sonra da niversite girmesi idi pazartesi okuldan sonra 1 saat aral m vard sonra deneme s nav na girmem gerekti bende o arada yak nlardaki DR ma azas nda doping y kl yordum kendime ve sonra elime bu kitap geldi arkas n okumadan ay ben i ine bir bakay m dedim genelde arkas n okumadan sonuna bakar m kitab n arkas ok iyi a klamaz nk neyse ben okudum ok yav ak n gamze diyor mavi g z diyor v [...]

  5. San r m benim en b y k hatam, bu kitaplar ard na ard na okumakt Kitaplar n k zamanlar nda okumu olsam eminim ki nceki olaylar yeniden hat rlamak ok g zel olurdu, fakat b yle pe pe e okuyunca ayn eyleri okumak s k c oluyor Hatta baz paragraflar n nceki kitaptan direk copy paste yap lmas ok sinir bozucu oluyor Fakat seri olarak de il kitab tek ba na de erlendirirsek olduk a doyurucu bir kitapt Ak n ok sevmistim zaten, zellikle bu kadar g ler y zl oldu u icin ve haliyle evlenece i k z da ok merak e [...]

  6. Fatih Murat Arsal n Seni Sevmek stemedim kitab n da okumu olmama ra men, di er kitaba k yasla daha ok be endi im bir kitap oldu Daha ok be enmekten ziyade, yakla k iki haftal k bu s re i erisinde kitab ya ar gibi okudum adeta Spoiler olmas n istemedi im i in okta bi ayr nt ya girmeden, sade bir anlat m ile devam edece im Kitab n ilk 100 sayfas nda ok s k lm olmama ra men okumama de ece in bildi im i in devam ettim ve ok b y k bir heyecan ile okudum FMA gibi bir yazar ile beni tan t ran arkada ma [...]

  7. Tamer dogan akin ve tahir ekibinden Akin nin hikayasi vardi aslinda FMA romanlarinin tum karakterleri bir araya gelmisti Zaten arka kapak konuyu anlatiyor bunu tekrarlamama gerek yok diger kitaplardaki karakterlerle de suslenmis olmasi guzel bir tat katmis

  8. ah siz 4 adam ne muhte em adamlars n zki itiraf ediyorum bazen i ten i e ke ke ger ek olsalard da ben de bu ortamda bulunabilseydim dedim.

  9. Klasik FMA kitab Ama s rekli di er kitaplar ndaki karakterleri araya sokmas ni sevmiyorum Bu kitap digerlerine g re daha s k c uzunlukta paragraflar olsa da bi ekilde okuttu kendini

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *