Cellat Mezarlığı (2020)

Cellat Mezarl stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k Mezarl n bir k esinde unutulmu Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa Hamit L tf ve Fuat Asl E Perker
 • Title: Cellat Mezarlığı
 • Author: Aslı E. Perker
 • ISBN: 9789753482264
 • Page: 434
 • Format: Paperback
 • stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k.Mezarl n bir k esinde unutulmu , Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa, Hamit, L tf ve Fuat.Asl E Perker den psikolojik gerilimli bir su roman Ta lar d n gece g rd gibi, yaz s z, bombo tu Hi beklemedi i bir ekilde, aynen d n geceki gibi tekrar rperdi zeri stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k.Mezarl n bir k esinde unutulmu , Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa, Hamit, L tf ve Fuat.Asl E Perker den psikolojik gerilimli bir su roman Ta lar d n gece g rd gibi, yaz s z, bombo tu Hi beklemedi i bir ekilde, aynen d n geceki gibi tekrar rperdi zeri bo bir mezar ta y z olmayan bir ocuk gibiydi Neden oldu unu bilmeden bir eyler d mlendi bo az nda Bir terk edilmi lik duygusu hissediyordu Kendi terk edilmi li ini de il, burada yatan bu insanlar n terk edilmi li ini sa, tek baca k sa bir mezarl k bek isi Kusuruyla ilgili onu rahats z eden tek ey sigaras n ayakkab s n n ucuyla s nd remiyor olmak Sonradan g etti i stanbul daki tek arkada ona g mmesi i in ld rd insanlar n cesetlerini getiren Hamit.Hamit, yeralt d nyas n n en iyi tetik ilerinden biri imdiye kadar her i i kusursuz halletmesiyle tan n yor Ancak ilerleyen ya nda yak n g remeyen g zleri, d nyan n de i en d zeni ve yeni teknolojiler can n s k yor lerin eski usule g re halledilememesinden yak n yor Yapayaln z hayat nda bir tek yak n ye eni L tf L tf , yeralt d nyas nda h zla ilerlemek isteyen gen bir delikanl eytan t y oldu u kesin kendini herkese sevdiriyor Uyu turucu satmak i in gitti i niversitenin kamp s nde matematik b l m rencisi olan Fuat tan daha ok arkada oldu u a ik r.Fuat, i ine kapan k, asosyal bir ocuk Buna ra men analitik zekas sayesinde L tf y kamp s g venli ine yakalanmaktan kurtar yor O g n yeni bir arkada l n ba lang c olmasa da Fuat ba ilk dara d t nde L tf y aray nca bu d rt erke in kaderi birbirine ba lan yor.Perker, Cellat Mezarl nda insan psikolojisinin derinliklerine inerek su un her insan n i indeki yerini sorguluyor Herkesin kendi masumiyetine b ylesine inand bir d nyada su u ve masumiyet i bir cerrah titizli i ve edebiyat duyarl l yla masaya yat r yor.
  • [ç Cellat Mezarlığı || ✓ PDF Read by â Aslı E. Perker]
   434 Aslı E. Perker
  • thumbnail Title: [ç Cellat Mezarlığı || ✓ PDF Read by â Aslı E. Perker]
   Posted by:Aslı E. Perker
   Published :2020-03-26T22:35:15+00:00

  One Reply to “Cellat Mezarlığı”

  1. E er ki bu hikayeyi bug n yazacak olsayd ok ok daha efsane eyler karaca ndan ad m gibi eminim.Sufle vakit Hazan dan sonra okuyunca o kadar bariz belli ki ilk kitaplar ndan oldu u ve Asl Perkler in geli en kendini a an bir yazar oldu u Cellat mezarl her bir karakterine bir roman yaz labilecek bir kitap, a rtmayan ama hayal k r kl na da u ratmayan bir kitap Tee en ba ndan olaylar n olup bitmesi biraz beklentiyi artt rd ondan biraz tatmin olamam olabilirim ama sonu ger ekten kitab n ad yla g zel ba [...]

  2. Moduma m uymad , zamanlamam m yanl t bilmiyorum, g nlerce elimde s r nd , bitsin diye okudum resmen.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *