Kalpaklılar (2 Cilt) (2020)

Kalpakl lar Cilt None
 • Title: Kalpaklılar (2 Cilt)
 • Author: Samim Kocagöz
 • ISBN: 9789750406515
 • Page: 418
 • Format: Paperback
 • None
  • BEST MOBI "✓ Kalpaklılar (2 Cilt)" || READ (EPUB) ☆
   418 Samim Kocagöz
  • thumbnail Title: BEST MOBI "✓ Kalpaklılar (2 Cilt)" || READ (EPUB) ☆
   Posted by:Samim Kocagöz
   Published :2020-06-19T18:29:30+00:00

  One Reply to “Kalpaklılar (2 Cilt)”

  1. Kemal Tahir in Yorgun Sava ve Ta r k Bu ra n n K k A a kitaplar ile birlikte okumak daha faydal olur 3 de ayn d nemi farkl a lardan ele al yor.

  2. Samim Kocag z n roman 1962 Kurtulu Sava n n kal n iki izgisini izmek gerekirse diyebiliriz ki bu izginin birincisi, d d manlara kar giri ilen ba ms zl k sava , ikincisi i erde padi ah ve hil fet taraftarlanna kar ba layan Cumhuriyet ihtil lidir Gen Ankara h k meti d d manlarla sava rken, i ten de ihtil li tamamlamak gibi etin bir sorunla kar kar yayd Kalpakl lar, bu iki kal n izginin panoramasm izmek ister zmir in Yunanhlar taraf ndan i galiyle ba layan roman, de i ik ki ilerin h t ralar yla, sa [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *