Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) (2020)

Osmanl larda Ula m ve Haberle me Menziller Tarih boyunca b y k bir devlet olarak k talara h kmetmi Osmanl n n y netim temelinde disiplinli bir hayat felsefesi vard Bu felsefe ile bir ok kurum ve m essesenin yerle ik bir sistem i inde yer alma
 • Title: Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller)
 • Author: Yusuf Halaçoğlu
 • ISBN: 9786054977024
 • Page: 437
 • Format: Paperback
 • Tarih boyunca b y k bir devlet olarak k talara h kmetmi Osmanl n n y netim temelinde, disiplinli bir hayat felsefesi vard Bu felsefe ile bir ok kurum ve m essesenin yerle ik bir sistem i inde yer almas n n yan s ra, ula m ve haberle mesindeki belirli kaide ve kurallar n da olmas , k tay i ine alan, geni bir co rafyadaki h kimiyetini alt y zy l kesintisiz s rd rTarih boyunca b y k bir devlet olarak k talara h kmetmi Osmanl n n y netim temelinde, disiplinli bir hayat felsefesi vard Bu felsefe ile bir ok kurum ve m essesenin yerle ik bir sistem i inde yer almas n n yan s ra, ula m ve haberle mesindeki belirli kaide ve kurallar n da olmas , k tay i ine alan, geni bir co rafyadaki h kimiyetini alt y zy l kesintisiz s rd rebilen bir devlet olmas n sa lam t r.Bu eserde, Osmanl larda modern teknolojilerin ok y nl kullan m na ge ilmesinden nceki d neme ait menzil te kilat ve ehir i i ta mac l gibi, gelene e dayal Osmanl ula m ve haberle me konular na a kl k getirecek makalelere yer verilmi tir.Prof Dr Yusuf HALA O LU, bu de erli eseriyle, d nyan n en zengin k lt r de erlerini i inde bar nd ran Osmanl co rafyas ndaki ula m ve haberle me hizmetlerini tarihe k tutacak ekilde anlat rken, bu konuyla ilgili olan t m ara t rmac lar n beklentilerine de cevap vermektedir.
  • [EPUB] ✓ Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) | BY ¸ Yusuf Halaçoğlu
   437 Yusuf Halaçoğlu
  • thumbnail Title: [EPUB] ✓ Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) | BY ¸ Yusuf Halaçoğlu
   Posted by:Yusuf Halaçoğlu
   Published :2020-03-24T00:14:27+00:00

  One Reply to “Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *